Achtergevels Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Achtergevels voorbeelden , Wkb monumenten, Artikel 2.20 bbl

1 Voorbeelden Gevolgklasse 1 – VNG

Het optrekken van een achtergevel van een grondge- bonden woning valt onder gevolgklasse 1. Bbl artikel 2.25 onder b. geeft aan dat een bouwwerk.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/wkb-voorbeelden-gevolgklasse-1.pdf

2 Uitgewerkte projecten Rijtjeswoning – Tussenwoning (BENG …

https://www.bouwformatie.nl/downloads/BENG%20resultaten_rijtjeswoning.pdf

achtergevel op zuidwest Let op: de BENG resultaten zijn bedoeld als voorbeeld om een indruk te geven van de maatregelen die genomen kunnen worden.

3 rijwoning – Wat mag ik bouwen

http://www.watmagikbouwen.nl/wp-content/uploads/2011/02/voorbeeldrijwoning.pdf

rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden Op de aanbouw mag een terras komen tot 2,4 meter vanaf de achtergevel, met een hek van 1 meter hoog.

4 Monumentale woningen renoveren tot passiefhuis

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Voorbeelden%20uit%20de%20praktijk%20-%20%20Monumentaal%20Renoveren%20renoveren%20tot%20passiefhuis.pdf

Voorbeelden uit de praktijk Voor- en achtergevel (Rc=10 m2K/W). – Bestaande kap (Rc=5,3 m2K/W), De achtergevel konden we aan de buitenkant isoleren.

5 algemeen bouwkundig rapport – Wapendal

http://www.wapendal.nl/Files/voorbeeld.pdf

Het houtwerk van de dakkapel aan de achtergevel is plaatselijk gerepareerd vervanging op termijn noodzakelijk. Page 7. bouwkundig adviesburo. Wapendal. 7.

6 GEMEENTEBLAD 13 juli – Officiële bekendmakingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-62699.pdf

13 jul. 2015 — erf gelegen achter de achtergevel van het hoofdgebouw. Voorbeelden overige dakvormen en uitkragende opbouwen (niet limitatief):.

7 SCHOUWRAPPORT | Het Inspectiehuis

https://www.hetinspectiehuis.nl/files/2019-08/voorbeeld-schouwrapport.pdf

Achtergevel. Locatie: Woonkamer. Aan de woning scheidende wand is een lichte scheefstand waargenomen. Aan de woningscheiding is lichte scheefstand

8 Ontwerp een huis vOOr je Ouders: twee vOOrbeelden

https://www.jagerjanssen.nl/files/familiebanden_eh-i_0.pdf

je Ouders: twee vOOrbeelden. De nieuwe achtergevel van de voormalige pastorie uit de jaren zestig in Hem. De houten vloer in de aanbouw loopt over in.

9 Vergunningvrije werkzaamheden – Gemeente Delft

https://www.delft.nl/sites/default/files/2018-01/Folder%20Vergunningvrije%20werkzaamheden.pdf

loodrecht achter de achtergevel (zie situatietekening 1). Een paar voorbeelden: Vergunningvrij. Vergunning nodig. Een deur of raamkozijn in.

Plaats een reactie